Via interactieve workshops waar concepten en de eigen realiteit van uw medewerkers elkaar ontmoeten worden kennis en vaardigheden aangescherpt. Dit gaat verder dan loutere kennisoverdracht wat nodig is maar waarvoor eventueel andere tools kunnen gebruikt worden.

Bent u geïnteresseerd?
Bel 0475/377296 of
mail info@rudicranshoff.be

Contacteer mij

Onderliggende gedachte is het ideeëngoed van Robert E. Quinn.

Inzicht in zijn model van ‘concurrerende waarden’ helpt uw medewerkers de complexe en dynamische natuur van uw organisatie te begrijpen.

Er zijn vier basisbenaderingen/waarden die allen binnen uw organisatie aanwezig en belangrijk zijn, maar de ene zal meer uitgesproken aanwezig zijn dan de andere. Dit bepaalt dan ook de cultuur van uw onderneming.

  • Het rationeel-doel = behoefte aan productiviteit en rentabiliteit = concurreren. De tegenpool hiervan is
  • De human-relations = betrokkenheid en samenhang = samenwerken.
  • Het intern-proces = tot stand brengen en in stand houden van stabiliteit = controleren. Deze heeft als tegenpool
  • Het open-systeem = aanpasbaarheid en innovatie = creëren.

Samen geven deze vier benaderingen een totaalbeeld op wat nodig is om een organisatie effectief te managen.

Quinn spreekt van ‘concurrerende waarden’ omdat bijvoorbeeld de nood aan creativiteit (flexibiliteit) vaak ten koste gaat van de nood aan wel omschreven processen (stabiliteit).

Meer dan ooit is er binnen uw onderneming een nood aan en/en denken – flexibiliteit en stabiliteit – dan aan of/of denken. Het is deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid die bij uw medewerkers soms tot verwarring leidt.

Wat betekent dit voor u?

Inzicht in de dominerende benadering/waarde van uw onderneming laat u toe de nodige strategische beslissingen te nemen en effectiever uit te voeren. Het stelt u ook in staat na te gaan of en in welke mate uw onderneming in focus moet evolueren naar een andere benadering/waarde. Bijvoorbeeld de snelle (r)evolutie in technologie dwingt mijn onderneming zich creatiever/ innovatiever op te stellen.

Wat betekent dit voor uw medewerkers?

Inzicht in en begrip voor de dominerende benadering/waarde van uw onderneming laat uw medewerkers toe de genomen beslissingen te kaderen en beter te begrijpen. Dit vergemakkelijkt het veranderingsproces.